Kaninpest

Kaninpest eller myxomatos, är en virussjukdom orsakat av myxomatosvirus som tillhör till poxvirus familjen. Sjukdomen kan drabba både vilda och tama kaniner och har mycket hög dödlighet. Spridningen sker ofta via direktkontakt mellan kaniner, insekter eller fåglar.

Kaniner som är smittade av viruset brukar påvisa första symptomen efter ca en till två veckor.

Det som du som kaninägare kan upptäcka i början är feber, svullnad i ögonen och ett tjock och ofta varigt tårflöde. Många gånger är svullnaden så kraftigt att kaninen till slut inte kan se. Andra vanliga symptomen är svullnaden på nosen ofta med andningsbesvär, svullnad runt munnen och könsöppning, slöhet och nedsatt eller helt upphörd aptit.

Det är vanligt med sekundära bakterieinfektioner, till exempel lunginflammation.

Eftersom Myxomatos är en virussjukdom finns det ingen direkt behandling.

Den enda som du som kaninägare kan göra är att ge näring och vätska samt förhindra sekundärinfektioner via antibiotikabehandling. Tyvärr är det mycket få kaniner som överlever sjukdomen trots behandling.

För att skydda tamkaniner mot sjukdomen kan man vaccinera dem regelbundet.