Årlig hälsokontroll

Vårt mål är att hålla era fyrbenta vänner i bra kondition och vid god hälsa. Därför rekommenderar vi en gång om året en preventiv hälsokontroll för att se hur ditt djur verkligen mår. Detta är ett utmärkt sätt att förebygga eventuella sjukdomar.

Detta ingår i en årlig hälsokontroll:

  • Hälsokontroll
  • Urinprov - om man har ett med sig (läs mer nedan).
  • Foderrådgivning

Hälsokontroll

Hälsokontroll inleds med en allmän bedömning av djurets mentala hälsa, beteende, vikt, andning, kroppstemperatur och puls.

Efter denna grundläggande bedömning av djuret fortsätter vi med en systematisk undersökning av enskilda organsystem enligt nedan.

Huvud                                                                  

 Vi undersöker nos, ögon, mun, halsmandlar, öron, hörselgångar, lymfknutor, svalg, struphuvud, luftstrupe och sköldkörtel.

Bål och ben 

Vi kontrollerar i tur och ordning päls, hud, könsorgan, analsäckar, leder, klor, trampdynor och buk.

Hjärta och lungor    

Sist men inte minst lyssnar vi på hjärta och lungor.

Urinprov

Urinprovet ska helst vara ett så kallat mittstråleprov. Förvara det i ett rent diskat kärl. Urinprovet ska vara dagsfärskt och förvarat i kyl för att kunna avläsas korrekt. För katt kan man köpa plastkulor att lägga i den rengjorda lådan och som inte suger upp urinen - då kan man därefter ta upp den med en pipett som medföljer kulorna.

Foderrådgivning

Vi rekommenderar lämpligt foder med hänsyn till djurens hälsotillstånd.

Observera att ytterligare undersökningar inte genomförs vid samma tillfälle som hälsokontrollen. Dessa bokas separat vid behov och debiteras till ordinarie taxa. Endast vaccinationer och kloklippning kan göras samtidigt till en extra kostnad.

KUNSKAP ENGAGEMANG OMTANKE

VÄLKOMMEN TILL VETERINÄREN NÄRA DIG, DIN VETERINÄR I TRELLEBORG